Marjan Majoor

Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in mensen en in hetgeen wat ons als mens beweegt. Als kind werd ik vaak verlegen genoemd, later ben ik mij gaan beseffen dat deze verlegenheid voortkwam vanuit een dieper voelen. Wat men zegt en wat men daadwerkelijk voelt komen niet altijd overeen. Op deze manier kan er, al dan niet bewust, een conflict in iemand ontstaan. Als kind verwarde me dat vaak, maar later heb ik van deze gave mijn kracht gemaakt. Ik zet mijn gevoeligheid in om mensen te helpen (weer) in verbinding met hun innerlijke kracht te komen.

 

Opleidingen  

In mijn werk- en studieloopbaan ben ik lang zoekende geweest naar datgene dat bij mij past. Ik ben begonnen met studeren aan de PABO waarna ik jaren werkzaam ben geweest in een kleutergroep op het SBO. Tijdens deze periode heb ik doorgestudeerd en heb ik me gespecialiseerd in het 'jonge risicokind'. Met deze term worden jonge kinderen bedoeld, in de leeftijd van 3 tot 8 jaar, die in hun ontwikkeling worden belemmerd door factoren in de omgeving, in het kind zelf of in een combinatie van beide. Hoe langer ik met deze doelgroep werkte, hoe meer ik inzag hoe belangrijk het is om te kunnen kijken voorbij het negatieve gedrag dat een kind vertoont. Dan is het mogelijk om contact te maken met hetgeen er werkelijk speelt, en waar het kind door middel van zijn/haar gedrag de aandacht voor vraagt. 

 

Op een moment in mijn leven waarop ik zelf begeleiding nodig had, kwam ik in aanraking met een psychosynthese therapeut. Omdat deze vorm van coaching mij zo veel gebracht heeft, besloot ik zelf de opleiding te gaan volgen. In 2014 heb ik deze HBO opleiding afgerond aan het instituut voor Psychosynthese te Hilversum.

Belangrijk aspect van Psychosynthese is dat problemen en tegenslagen niet gezien worden als iets waar we ‘van af’ moeten, maar als fasen in het leven die aandacht verdienen. Door te leren vanuit  een ruimere context te kijken naar de dingen die je tegenkomt in het leven vormen problemen en tegenslagen als het ware de spiegel die kansen biedt op inzicht en groei. 

 

Daarnaast heb ik verschillende trainingen en opleidingen gevolgd bij Wieteke de Vries, oprichtster van U Wise Inspires, waaronder de basisopleiding 'Afstemmen' de opleiding 'Afstemmen de Verdieping' en 'De Praktijk'.